Info i zgłoszenie

Ogólny program Warsztatów:

28.07.2019 – 12:00 – 16:00

zakwaterowanie Uczestników nocujących

16:00 – CK Teatr Sztuk

Otwarcie V Ogólnopolskich Warsztatów PoluZONE 2019

20:00

Jam Session w Jazz Cubie Muzeum (Jaworzno, ul. Pocztowa 5)

29.07.2019 – 03.08.2019

Zajęcia warsztatowe według planu ustalonego przez każdego Wykładowcę (zajęcia obejmują pracę indywidualną oraz grupową, a także zespołowe comba). Szczegółowy plan zajęć zostanie podany do wiadomości Uczestników. Codziennie przewidujemy Jam Session, podczas którego Uczestnicy będą mogli wykorzystać materię, nad którą pracowali danego dnia, gdyż ważnym zagadnieniem, na które będziemy kłaść nacisk na Warsztatach jest współpraca muzyków na scenie.

03.08.2019

Koncert Finałowy Uczestników V Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych PoluZONE

2page_img1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień) (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Grupa Warsztatowa

Informacje o dotychczasowych działaniach muzycznych Uczestnika, doświadczenie, osiągnięcia, linki do materiałów na YouTube i inne.

Zostałem (-am) poinformowany (-a), iż:
1) Administratorem Danych Osobowych gromadzonych jest Fabryka Talentów w Jaworznie.
2) Siedziba Administratora Danych Osobowych znajduje się pod adresem: 43-600 Jaworzno, ul. Katowicka 31b 3) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i mam prawo dostępu do treści danych dotyczących mojej osoby oraz do ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami, wskazanych w powyższym formularzu w celu uczestniczenia w warsztatach PoluZONE 2018, która odbędą się w Jaworznie w terminie od 29 lipca 2018 r. do 04 sierpnia 2018 r.

koszty, dojazd i noclegi

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 850 zł.

Dojazd, noclegi i wyżywienie Uczestnik organizuje we własnym zakresie.
Jesteśmy w trakcie negocjowania cen z hotelami w Jaworznie, aby zapewnić Uczestnikom korzystniejsze warunki cenowe. Zainteresowanych noclegiem prosimy o kontakt.

zgłoszenia

Warsztaty dedykowane są Uczestnikom na średnio-zaawansowanym i zaawansowanym poziomie umiejętności z zakresu gry na instrumencie lub śpiewu.
W celu zgłoszenia się na warsztaty prosimy o dokładne wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej.
Zapisy ruszają 6 maja 2019 aż do wyczerpania limitu miejsc.
Masz pytania? Pisz na

info@poluzone.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Warsztatów.

up