Info i zgłoszenie

Ogólny program Warsztatów:

10.07.2021 – 12:00 – 16:00

zakwaterowanie Uczestników nocujących

16:00 – Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków (ul. Inwalidów Wojennych 2)

Otwarcie VII Ogólnopolskich Warsztatów PoluZONE 2021

11.07.2021 – 16.07.2021

Zajęcia warsztatowe według planu ustalonego przez każdego Wykładowcę (zajęcia obejmują pracę indywidualną oraz grupową, a także zespołowe comba). Szczegółowy plan zajęć zostanie podany do wiadomości Uczestników. Codziennie przewidujemy Jam Session, podczas którego Uczestnicy będą mogli wykorzystać materię, nad którą pracowali danego dnia, gdyż ważnym zagadnieniem, na które będziemy kłaść nacisk na Warsztatach jest współpraca muzyków na scenie.

16.07.2021

Koncert Finałowy Uczestników VII Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych PoluZONE

2page_img1

  KARTA ZGŁOSZENIOWA

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Data urodzenia (rok-miesiąc-dzień) (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Grupa Warsztatowa

  Informacje o dotychczasowych działaniach muzycznych Uczestnika, doświadczenie, osiągnięcia, linki do materiałów na YouTube i inne.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Talentów Centrum Edukacyjno-Artystyczne, z siedzibą w Jaworznie, ul. Katowicka 31b, 43-600 Jaworzno.
  Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  koszty, dojazd i noclegi

  Koszt udziału w Warsztatach wynosi 949 zł.

  Dojazd, noclegi i wyżywienie Uczestnik organizuje we własnym zakresie.
  Jesteśmy w trakcie negocjowania cen z hotelami w Jaworznie, aby zapewnić Uczestnikom korzystniejsze warunki cenowe. Zainteresowanych noclegiem prosimy o kontakt.

  zgłoszenia

  Warsztaty dedykowane są Uczestnikom na średnio-zaawansowanym i zaawansowanym poziomie umiejętności z zakresu gry na instrumencie lub śpiewu.
  W celu zgłoszenia się na warsztaty prosimy o dokładne wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej.
  Zapisy ruszają 15 marca 2021 aż do wyczerpania limitu miejsc.
  Masz pytania? Pisz na

  info@poluzone.pl

  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Warsztatów.

  up